Жариялау этикасы

"Мемлекеттік басқару және Мемлекеттік қызмет" журналының редакциясы өз қызметінде Ғылыми жарияланымдар этикасы жөніндегі комитеттің (the Committee on Publication Ethics - COPE, https://publicationethics.org/) ұстанымдары мен стандарттарын этикалық қағидаттарын басшылыққа алады.
Баспа процесіне қатысты журнал редакторлары, рецензенттер мен авторлар этикалық нормаларды, стандарттар мен ережелерді сақтауға, сондай-ақ олардың бұзылуын болдырмау үшін ақылға қонымды шаралар қабылдауға міндетті.
Журналда айтылған пікірлер авторларға тиесілі және редакторлардың, редакциялық алқаның және журналдың иесі немесе автордың жұмыс орнының көзқарасын білдірмейді.
Жарияланатын материалдардың сапасын қамтамасыз ету және авторлық құқықтарды сақтау мақсатында келіп түсетін барлық мақалалар плагиатты анықтаудың арнайы электрондық Антиплагиат жүйесі арқылы тексеріледі, жариялануға қарастыру кезінде мәтіннің түпнұсқалығы 70% кем болмайтын мақалаларға ғана жіберіледі.
Редакторлардың жалпы міндеттері мен жауапкершілігі
Рецензенттердің жалпы міндеттері мен жауапкершілігі
Авторлардың жалпы міндеттері мен жауапкершілігі
Жарияланған мақалаларды кері қайтарып алу (retraction) немесе түзету тәртібі
Мүдделер қақтығысы
Мақалаларды рецензиялау тәртібі