Бектлеева, Д. «Қазақстандағы еңбек нарығы: үрдістер мен мәселелер». Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет, вип. 2 (77), Червень 2021, с. 61-73, doi:10.52123/1994-2370-2021-270.