Бектлеева, Д. (2021). Қазақстандағы еңбек нарығы: үрдістер мен мәселелер. Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет, (2 (77), 61-73. https://doi.org/10.52123/1994-2370-2021-270