(1)
Бектлеева, Д. Қазақстандағы еңбек нарығы: үрдістер мен мәселелер. МБМҚ 2021, 61-73.